CHƯƠNG TRÌNH ĐÀ NẴNG - THÁNG 3 NĂM 2019

CHA MẸ AM HIỂU

Giúp cha mẹ có trãi nghiệm nuôi dạy con dễ dàng, qua đó giúp con có tuổi thơ thật đẹp qua cách cho con ăn, tắm, ngủ ... dễ dàng. Dạy con về tài chính, trí tuệ cảm xúc, trí tuệ vượt khó. Dạy con tự bảo vệ. Phòng tránh sốc tâm lý, giúp con vượt qua những thay đổi lớn trong đời 

Thời gian: 8h30 - 5h30 - 16.03.2019

Địa điểm: ks Zen Diamond - 16 Lý Thường Kiệt, Hải Châu, Đà Nẵng 

CHA MẸ HỒN NHIÊN

Giúp cha mẹ lẫn con cái bớt căng thẳng trong việc học hành của con. Cha mẹ sẽ có phương pháp giúp con phát triển não & tư duy nhanh hơn. Giúp con có  phương pháp học tập và làm bài thi hiệu quả. Giúp bé có tư duy phản biện và sáng tạo. Cha mẹ có phương pháp giúp con  thích thú việc học hành và tìm hiểu kiến thức. 

Thời gian: 8h30 - 5h30 - 17.03.2019

Địa điểm: ks Zen Diamond - 16 Lý Thường Kiệt, Hải Châu, Đà Nẵng 

KỶ LUẬT KHÔNG NƯỚC MẮT

Cách dạy con nhẹ nhàng, dịu dàng ... không đòn roi, không mắng nhiêc, nhưng con vẫn rất ngoan và giúp con trở thành "NGŨ TỰ NHÂN" nghĩa là những người luôn sống TỰ CHỦ, TỰ DO, TỰ LẬP, TỰ TRỌNG, TỰ CƯỜNG 

Thời gian: 8h30 - 5h30 - 23.03.2019 (Đà Nẵng)

Địa điểm: ks Zen Diamond - 16 Lý Thường Kiệt, Hải Châu, Đà Nẵng 

8h30 - 5h30 - 24.03.2019 (Huế) - Địa điểm thông báo sau.

Copyright © 2014. Your Company Name | DisclaimerPrivacy Policy | Tos

<div id="ib2-bottom-slider-main" class="ib2-wsection-el ib2-section-el ib2-slider-el" data-el="wsection" data-animation="none" data-delay="none" data-border-type="single" data-img-mode="upload"> <div class="el-content" style="background-color:#CCC; padding: 20px 0px 10px; opacity: 1; border-color: rgb(168, 157, 157) rgb(51, 51, 51) rgb(51, 51, 51); border-width: 2px 0px 0px; box-shadow: 0px 0px 8px 3px #c2c2c2; border-top: 2px solid rgb(168, 157, 157)"> <div class="el-content-inner container" style="margin: 0px auto; width: 948px;"> <div class="el-cols" style="max-width:100%; width:100%;"> <div id="ib2-bottom-slider-main-box" class="ib2-section-content" style="min-height: 50px; max-width: 100%; margin: 0px auto; width: 948px;"> <div id="ib2_el_slidertext" class="ib2-content-el ib2-text-el" data-el="text" data-shadow="none" data-animation="none" style="position: relative;"> <p>This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div>